Joc d'atzar i apostes

La Ludopatia és un trastorn reconegut per l'Associació de Psiquiatria Americana en 1980 i per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que el recull en la seva classificació Internacional de Malalties l'any 1992.

Criteri diagnòstic: Segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de l'Associació de Psiquiatria Americana DSMV el joc problemàtic es produeix quan es produeixen quatre o més de les següents accions durant un període de 12 mesos:

Preocupació pel joc

Necessitat de jugar, incrementant la quantitat de diners, amb l'objectiu d'aconseguir l'excitació desitjada.

Inquietud o Irritabilitat quan s'intenta reduir o deixar de jugar.

Fracassos repetits en els esforços per a controlar el joc. Realitzar repetidament esforços de controlar, reduir o deixar de jugar sense èxit.

Utilització del joc com a via de fuita dels problemes o d'alleujament del malestar emocional. Jugar sovint quan se sent angoixat.

Intents repetits de recuperar els diners perduts. Després de perdre diners jugant, es torna a jugar un altre dia tractant de rescabalar-se de les pèrdues.

Ocultar i mentir sobre la importància del joc en la seva vida.

Posar en perill o perdre relacions personals, treballs o oportunitats a causa del joc.

Suport econòmic reiterat per part de la família i amics per a alleujar situacions financeres causades pel joc.

Tractament: És una addicció que necessita tractament. Existeixen serveis sanitaris públics que tracten aquesta conducta addictiva.

Què és l'autoprohibició?

Una de les mesures que pot prendre una persona que reconeix la seva addicció al joc, és la sol·licitud d'incorporació al Registre d'Interdiccions del Ministeri d'Hisenda i administracions públiques.
Una vegada aprovada aquesta sol·licitud, és la mateixa administració i les empreses les que impediran l'accés a les sales físiques o portals en internet on es dugui a terme el joc.

A continuació adjuntem la sol·licitud de prohibició o d’accés a les sales de joc d’atzar i de la inscripció en el Registre General d’interdiccions d’accés al joc d’atzar (Principat d’Andorra)

www.craj.ad Sollicitud_accès i prohibició sales de joc 2.pdf