Cànnabis

El cànnabis és una droga que s'extreu de la planta Cànnabis sativa, amb la resina del qual, fulles, tiges i flors s'elaboren les drogues il·legals més consumides a Espanya: l'haixix i la marihuana. Els seus efectes sobre el cervell són deguts principalment a un dels seus principis actius, el Tetrahidrocannabinol o THC, que es troba en diferents proporcions segons el preparat utilitzat:


Marihuana: obtinguda de la trituració de flors, fulles i tiges seques.
Haixix: elaborat a partir de la resina emmagatzemada en les flors de la planta femella.
Oli d'haixix: resina d'haixix dissolta i concentrada.

En consumir-se fumat, els seus efectes poden sentir-se gairebé immediatament i duren entre dues i tres hores.
Per via oral l'absorció és més lenta i els seus efectes apareixen entre la mitja hora i les dues hores, podent durar fins a 6 hores.

QUINS RISCOS I CONSEQÜÈNCIES TÉ EL CONSUM DE CÀNNABIS?
El consum habitual provoca una sèrie de danys orgànics i psicològics:

Efectes a llarg termini

Problemes de memòria i aprenentatge.
Pitjors resultats acadèmics.
Abandono prematur dels estudis.
Dependència (7-10% dels quals ho proven).
Trastorns emocionals (ansietat, depressió) i de la personalitat.
Malalties pulmonars i determinats tipus de càncer.
Trastorns del ritme cardíac (arítmies).
Psicosi i esquizofrènia (especialment en individus genèticament predisposats).

Símptomes d'abús o dependència de cànnabis

Abandonament del grup d'amics no consumidors.
Desinterès per activitats que no tinguin relació directa amb el consum. Preocupació per disposar de cànnabis.
Ús compulsiu del cànnabis.
Problemes de rendiment escolar o laboral.
Irritabilitat, agressivitat, inquietud, nerviosisme, disminució de l'apetit i dificultats per a dormir, al  deixar de consumir cànnabis.

 

Si vols saber més sobre el cànnabis en Projecte Vida, tenim aquet llibre per a ajudar-te :

1.- ¿Cannabis?? David Nutt "¿Per què tanta polèmica?”