Alcohol

L'alcohol és una droga depressora del Sistema Nerviós Central que inhibeix progressivament les funcions cerebrals. Afecta la capacitat d'autocontrol, produint inicialment eufòria i desinhibició, per la qual cosa pot confondre's amb un estimulant.


El principal component de les begudes alcohòliques és l'etanol o alcohol etílic, que té diferent concentració depenent del seu procés d'elaboració.

L'alcohol és una de les substàncies de major consum; exerceix un rol important en moltes societats i cultures a tot el món i té un gran impacte en la salut pública.

L'edat mitjana d'inici de consum en 14 anys per a tots dos sexes. Contribueix al desenvolupament de més de 200 problemes de salut i lesions, així com a mort prematura i és un dels principals factors de risc associat a malalties cròniques o no transmissibles. A més, existeix una sòlida evidència de l'associació del consum d'alcohol i uns certs tipus de càncer , sense que existeixi un límit de seguretat, l'única dosi d'alcohol que no perjudica la salut és zero.

També pot produir danys a terceres persones (accidents de trànsit, violència interpersonal o danys sobre el fetus si es consumeix durant l'embaràs), sumant-se les conseqüències negatives per a la societat i l'economia. A més, les seves conseqüències, es presenten de manera desigual en la societat, afectant principalment els grups més desfavorits i potenciant les desigualtats respecte al nivell socioeconòmic, ètnia, edat o gènere.

Les persones amb dependència de l'alcohol perden el control del seu consum d'alcohol. No importa quin tipus d'alcohol un prengui i ni tan sols la quantitat: les persones dependents de l'alcohol sovint no poden deixar de prendre una vegada que comencen.

L'alcohol és gairebé tres vegades més nociu que l'heroïna i el crack si es considera d'una manera combinada el perjudici que causa al consumidor i a les persones que li envolten, segons un estudi publicat avui en la revista mèdica The Lancet.

Busca ajuda, les persones amb trastorns addictius no som males persones.

No podem deixar el consum d'alcohol moltes vegades sense ajuda i nomes amb forçà de voluntat.
És una malaltia com qualsevol altra.

Abandonar definitivament el consum de begudes alcohòliques és una decisió molt important i molt valenta. Però fer-ho sense assessorament i supervisió mèdica entranya uns riscos, entre ells la mort.


Si vols saber més sobre l'alcohol, en Projecte Vida, tenim aquests llibres per a ajudar-te a saber més

1.- ¿Cuánto bebes? David Nutt "La indústria de les begudes té clar que l'alcohol és una substància tòxica"

2.- Recuperado Russell Brand " El comediant es dirigeix als que sofreixen qualsevol mena d'addicció o dependència"

3.- Afortunada Laura Mckowen “El llibre sobre la caòtica bellesa que travessa una dona en deixar l'alcohol"

4.- Vinagre Jorge Matías “L'alcohol va buidar la meva vida i deixar-lo gairebé plena el meu compte bancari”