Un nou projecte de vida fora de les addiccions és possible

Amb la voluntat de crear un espai lliure de prejudicis, enguany ha nascut Projecte Vida, una associació sense ànim de lucre, que ofereix ajuda i suport tant a les persones que pateixen problemes d’addiccions com a les seves famílies.

Projecte Vida vol convertir-se en un espai de contenció i acompanyament per a totes aquelles persones que tenen la voluntat de deixar les addiccions o es troben en procés de recuperació. És a dir, en una comunitat on tothom que sigui part no tingui por de parlar-ne i de conèixer les eines que li ajudaran a tirar endavant. A més a més, treballarà la prevenció i la intervenció des d’una perspectiva de gènere, proporcionant coneixements sobre les substàncies drogodependents a través de les xarxes socials de l’associació.

La missió de Projecte Vida és promoure la salut, el benestar i la integració de les persones amb problemes d’addiccions en la nostra societat, per tal d’erradicar l’estigma social que genera aquesta problemàtica. En aquest projecte, hi treballen Eva Tenorio Álvarez, com a presidenta; Nora Garcia, com a vicepresidenta; Laura Jiménez Heis, com a secretària; Georgina Romero Gil, com a vocal, i Noemi Fajardo Ibars, com a tresorera.

L’associació actua fent èmfasi en tres valors: el compromís, que és fonamental per tractar malalties relacionades amb les addiccions, ja que requereix responsabilitat, professionalitat i cooperació entre les parts involucrades per dur a terme la recuperació;  l’honestedat, que es converteix en la base de tota teràpia i és el cor de Projecte Vida, per la transparència amb la qual desenvolupen la feina els membres de l’ONG; i la solidaritat, ja que l’entitat ha estat fundada per donar suport a totes aquelles persones que pateixen addiccions i que necessiten ajuda.

L’ajuda i l’assessorament que ofereix Projecte Vida van destinats als particulars i la societat en general, des de persones amb problemes d’addiccions, així com a les seves famílies; als joves i centres educatius, amb el propòsit d’informar i educar sobre els perills de les drogues tant legals com il·legals; a les dones víctimes de violència masclista i amb problemes d’addiccions, i, finalment, a les empreses, per reforçar la prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies addictives en l’àmbit laboral.

Per tirar endavant la missió de l’associació, Projecte Vida duu a terme diferents activitats, com ara els GAM (grups d’ajuda mútua), adreçat tant a les famílies com a les persones addictes. També desenvolupa tallers de meditació, musicoteràpia, tallers de compromís i responsabilitat i seminaris d’habilitats socials. A més a més, promou la salut a través de la pràctica de l’esport i organitza xerrades de prevenció i sensibilització en centres educatius.

El consum nociu d’alcohol mata a més de 3 milions de persones l’any, és per això que és important prendre consciència que els trastorns drogodependents i d’alcoholisme són un problema greu dins de la societat. Una manera d’ajudar i donar suport a les persones que ho necessiten és posar-los en contacte amb l’entitat perquè puguin rebre una acurada atenció per part dels especialistes.

Si vols obtenir més informació accedeix a www.projectevida.com, envia un e-mail a projectevidaandorra@gmail.com o cerca l’associació a través de l’Instagram @projectevida_andorra.