Projecte Vida

Ens visita Eva Tenorio presidenta de "Projecte Vida" (associació per ajudar a les persones amb addiccions), per tal de que ens expliqui quin és el funcionament del projecte, què hem de fer si en volem fer ús, on ens hem d'adreçar i sabent que l'eix central és l'ajuda a l'addicte, com hi pot participar la família i l'entorn més proper. L'alcohol, el tabac i el cànnabis són les addiccions més esteses, ens en fa una explicació i li demanem per la col·laboració amb "Proyecto Hombre".