Projecte Home Catalunya, amb Cristina Delgado

La coordinadora dels programes de prevenció del Projecte Home Catalunya, Cristina Delgado, ens explica la funció de la seva ONG des de 1995. Comentem els diversos programes que tenen dins l'àrea de prevenció, com es treballen i quins objectius persegueixen. Aprofitem l'espai per conèixer la seva relació amb el Projecte Vida, dins la iniciativa del dotzexdotze.