La fina línia entre l’abús i l’addicció

L’alcohol, les drogues i certes actituds que esdevenen en comportaments nocius són tres elements que fomenten la drogodependència en moltes persones. Per això, a vegades és complicat distingir, fins i tot un mateix, quan s’ha creuat l’estreta línia de l’abús a l’addicció. Eva Tenorio, alcohòlica en recuperació, és una de les cinc dones que han fundat Projecte Vida, que des del dilluns 31 de gener ha esdevingut de manera oficial la primera associació sense ànim de lucre a Andorra per la lluita contra la drogodependència.

Segons va explicar la presidenta de l’associació, Eva Tenorio, «va ser una mica difícil trobar gent que volgués donar la cara, perquè les addiccions, i més a Andorra, tenen molt d’estigma». Tenorio va emfatitzar que actualment és alcohòlica en recuperació, ja que fa més de quatre anys que no consumeix alcohol. «El primer any de recuperació a la Unitat de Conductes Addictives ja volia impulsar el projecte», va indicar posant en relleu que al llarg d’aquests anys ha fet diversos cursos i en l’actualitat està cursant un màster en conductes addictives per entendre i poder explicar el què són. «S’han de dir les coses pel seu nom i amb informació, perquè si no, no es trenca l’estigma i provoca que la gent no faci el pas per recuperar-se». Així, va insistir en el fet que «s’ha de visibilitzar que les drogoaddiccions són malalties cròniques com qualsevol altra».

Des de la seva experiència personal, Tenorio va comunicar que se li va fer difícil descobrir quan va esdevenir alcohòlica, perquè va assegurar que «és complicat saber quan es traspassa la línia de l’abús a l’addicció». En aquest sentit, va posar en relleu que la societat té una idea «equivocada» del què és una persona amb drogodependència. «Les persones amb un trastorn per consum de substàncies no responen a cap estereotip. Per exemple, en el meu cas, sempre he treballat i no he faltat mai a la feina ni m’he posat de baixa per aquest motiu», va declarar.

La presidenta de Projecte Vida va manifestar que ser drogodependent té molt a veure si la persona té una vulnerabilitat genètica, ambiental (pressió de grup) o pateix d’alguna malaltia mental. «S’ha comprovat que les persones amb depressió són més propenses a refugiar-se en l’alcohol o els antidepressius, en canvi, els infants amb TDAH ho fan amb la cocaïna», va exemplificar, indicant que en molts casos «les drogues fan d’automedicació», fet pel qual «tothom té la probabilitat d’esdevenir drogodependent» segons les circumstàncies de cada persona.

Quant als objectius de l’associació, la presidenta va explicar que a grans trets tenen quatre propòsits: ajudar les persones que pateixen addiccions, trencar l’estigma social de la drogodependència, iniciar xerrades sobre prevenció i, per últim, incorporar la intervenció i prevenció des d’una perspectiva de gènere. Aquest darrer punt per a Tenorio és molt important donada la vulnerabilitat biològica que s’ha demostrat en recents estudis sobre drogodependència. «S’ha demostrat que l’alcohol no el toleren tan bé les dones respecte als homes», va assenyalar recordant que na altra investigació que es va realitzar a Espanya va indicar que dones que sofreixen violència de gènere acaben abusant de l’alcohol o de pastilles per a poder suportar la situació. Per poder complir aquests quatre propòsits, Tenorio va fer saber que treballen en la creació de tres grups de conversa: un per addictes (mixt), un per a famílies i un darrer exclusiu per a dones. Per a la realització d’aquests compten amb la col·laboració de les cinc fundadores de l’associació i d’una cadena de voluntaris, els quals firmen una carta de confidencialitat i de secret. Com així manifesten en el projecte, «creiem que és important tenir un espai lliure de prejudicis on totes aquelles persones que pateixen problemes d’addiccions puguin treure’s la por de parlar i puguin ser acompanyants, tant ells com els familiars, en la recuperació de les seves addiccions». 

L’associació Projecte Vida està formada per la presidenta Eva Tenorio, la vicepresidenta Nora García, la secretaria Laura Jiménez, la tresorera Noemí Fajardo i la vocal Georgina Romero. A més, també tenen el suport de tres altres entitats, com són el Ministeri d’Igualtat d’Andorra, amb el qual ja han pogut iniciar converses al respecte; la Unitat de Conductes Addictives i la fundació sense ànim de lucre Projecte Home de Catalunya.


Les addiccions en els joves

Un altre aspecte que també va voler ressaltar Tenorio va ser la drogodependència en joves. En aquest sentit, va manifestar que la droga que tenen més accessible és l’alcohol, perquè és legal, per tant, per poder ajudar-los primer de tot «s’ha d’investigar el motiu pel qual beuen». A més, va assegurar que el fet que l’alcohol sigui una droga acceptada per als majors d’edat provoca que «la gent confongui la legalitat entre el fet que aquesta sigui innòcua». «Una primera hipòtesi sobre per què beuen és que busquen l’estat d’embriaguesa per gaudir», va indicar la presidenta de Projecte Vida, una sensació que parteix del fet que moltes vegades «l’oci i l’alcohol van agafats de la mà». Segons va relatar Tenorio, «l’alcohol primer et provoca un estat d’evasió perquè és un depressor del sistema nerviós, per això la gent que té molts problemes o pateix ansietat pot esdevenir drogoaddicta». Una altra hipòtesi és la solitud, la qual també afecta la gent gran. «Hi ha molta gent a Andorra que està sola i com que l’alcohol et fa sociable, potser ho utilitzen com una eina per a socialitzar», va indicar Tenorio, manifestant que voldria dur a terme un estudi d’investigació sobre el perquè del consum de l’alcohol en els joves i en els adults.