Dotzexdotze Projecte Vida

Juan Lamas Alonso, director tècnic de Fejar (Federació Espanyola de Jugadors Rehabilitats), és l’entrevista que dediquem a Projecte Vida en el marc del moviment dotzexdotze promogut per Andtropia. Es pot col·laborar amb Projecte Vida enviant un SMS al 604 i amb les diferents accions que es preparin.